JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA - OFISI YA WAZIRI MKUU - TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA      
 
     
 
     
ELIMU
 
Elimu [ Nyumbani ] au
 
Utangulizi  
 

Mkowa wa Shinyanga una jumla ya shule za awali 19 na madarasa 822 yaliyopo katika shule za msingi.

Shule za msingi zipo 1108 kati ya shule hizo za serikali ni 1092 na shule zisizo za serikali ni 17. Pamoja na shule hizo kuna vituo vya kutolea elimu 1262 kwa watoto walikosa elimu ya msingi MEMKWA.

Kwa mwaka 2008, mkoa ulikuwa na jumla ya shule za sekondari 273. Kati ya shule hizo 255 ni za serikali na shule 20 zilikuwa si za serikali mbazo kwa sasa zimebaki 18 baada ya Mwadui Ufundi Sekondari kuchukuliwa na serikali baada ya wamiliki kushindwa kuendesha shule hiyo, Kanawa Sekondari ipo lakini haina wanafunzi tangu mwaka 2007.

Kuna vituo 36 vya kutoa elimu kwa wanafunzi waliokosa elimu ya sekondari na ambao wazazi wao hawana uwezo wa kuwapeleka kwenye shule za watu binafsi na mashirika zenye gharama kubwa. Wanafuni hao wakifika mwaka wa pili wananfanya mtihani wa “qualifying” atakayefaulu mtihani huo anajiandikisha kufanya mtihani wa kidato cha nne na akifaulu anaingia kidato cha tano katika shule za serikali.

 

Vituo vinavyotoa elimu ya sekondari kwa waliokosa kujiunga na sekondari za serikali.

S/N

WILAYA

SHULE

WAVULANA

WASICHANA

JUMLA

1.

Bariadi

8

104

143

247

2.

Bukombe

3

79

121

200

3.

Kahama

5

133

176

309

4.

Kishapu

3

66

43

109

5.

Maswa

1

15

7

22

6.

Meatu

3

43

59

102

7.

Shinyanga Manispaa

7

276

403

679

8.

Shinyanga Vijijini

6

77

63

140

 

JUMLA

36

793

1015

1808

 

1. MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA MSINGI (MMEM)

 

Elimu ya watoto wenye ulemavu inatolewa katika shule mbalimbali katika mkoa wa Shinyanga wakisoma pamoja na wanafunzi wa kawaida, lakini kuna shule maalum ya Buhangija shule ya msingi inayochukua wanafunzi wasioona na walemavu wa ngozi kutoka sehemu mbalimbali katika mkoa wa Shinyanga.

 
   

1.1 VYUMBA VYA MADARASA.

S/N

WILAYA

MAHITAJI

VILIVYOPO

UPUNGUFU

ASILIMIA PUNGUFU

1

Bariadi

3838

1557

2281

59.43%

2

Bukombe

2184

903

1281

58.65%

3

Kahama

3667

1810

1857

50.64%

4

Kishapu

1467

769

698

47.58%

5

Maswa

1759

1083

676

38.43%

6

Meatu

1325

746

579

43.70%

7

Shinyanga Manispaa

761

473

288

37.84%

8

Shinyanga Vijijini

1576

832

744

47.21%

JUMLA

16577

8173

8404

50.70%

Mahitaji ya vyumba vya madarasa ni 16577, vilivyopo ni 8173 na upungufu ni 8404 sawa na asilimia 50.70%

   

 

1.2 MATUNDU YA CHOO:

S/N

WILAYA

MAHITAJI

YALIYOPO

UPUNGUFU

ASILIMIA PUNGUFU

1

Bariadi

6622

1033

5589

84.40%

2

Bukombe

4221

878

3343

79.20%

3

Kahama

6798

1725

5073

74.62%

4

Kishapu

2768

616

2152

77.75%

5

Maswa

3224

860

2364

73.33%

6

Meatu

4736

891

3845

81.19%

7

Shinyanga Manispaa

1365

3393

8

Shinyanga Vijijini

5014

842

4172

83.21%

JUMLA

34748

10238

26538

76.37%

Mahitaji ya matundu ni 34748 yaliyopo ni 10238,na upungufu ni 26538 sawa na asilimia 76.37%

1.3 NYUMBA ZA WALIMU:

S/N

WILAYA

MAHITAJI

ZILIZOPO

UPUNGUFU

ASILIMIA PUNGUFU

1

Bariadi

3962

684

3278

82.74%

2

Bukombe

2167

291

1876

86.57%

3

Kahama

3667

339

3328

90.76%

4

Kishapu

1524

219

1305

85.63%

5

Maswa

1982

430

1552

78.30%

6

Meatu

1501

230

1271

84.68%

7

Shinyanga Manispaa

775

89

686

88.52%

8

Shinyanga Vijijini

1716

308

1408

82.05%

JUMLA

17294

2590

14704

85.02%

1.4 MADAWATI:

S/N

WILAYA

MAHITAJI

YALIYOPO

UPUNGUFU

ASILIMIA PUNGUFU

1

Bariadi

43196

23204

19992

46.28%

2

Bukombe

33684

23863

9821

29.16%

3

Kahama

50461

43098

7363

14.59%

4

Kishapu

25995

11771

14224

54.72%

5

Maswa

33669

17784

15885

47.18%

6

Meatu

18816

11197

7619

40.49%

7

Shinyanga Manispaa

15609

10226

5383

34.49%

8

Shinyanga Vijijini

30159

16284

13875

46.01%

JUMLA

251589

157427

94162

37.43%

Mahitaji ya madawati ni 251589, yaliyopo ni 157427 na upungufu ni 94162 sawa na asilimia 85.02%

1.5 WALIMU:

S/N

WILAYA

MAHITAJI

VILIVYOPO

UPUNGUFU

ASILIMIA PUNGUFU

1

Bariadi

3838

1887

1951

50.83%

2

Bukombe

2091

1300

791

37.83%

3

Kahama

3367

1966

1401

41.61%

4

Kishapu

1519

788

731

48.12%

5

Maswa

1777

1319

458

25.77%

6

Meatu

1330

876

454

34.14%

7

Shinyanga Manispaa

867

643

224

25.84%

8

Shinyanga Vijijini

1716

978

738

43.01%

JUMLA

16505

9757

6748

40.88%

Mahitaji walimu ni 16505, lakini waliopo ni 9757 na upungufu ni 6748 sawa na asilimia 40.88%

   
 
2. MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (MMES)
 

Kuna jumla ya shule za sekondari 274, shule za serikali ni 255 na shule zisizo za serikali ni 19. Mwaka 2007 kulikuwa na shule zisizo za serikali 20, lakini shule ya Mwadui Ufundi imechukuliwa na serikali pamoja shule ya kanawa ambayo haina wanafunzi na kufanya shule zisizo za serikali zinazofanya kazi kuwa 18.

S/N

WILAYA

SHULE ZA SERIKALI

SHULE ZISIZO ZA SERIKALI

JUMLA

1

Bariadi

64

2

66

2

Bukombe

24

2

26

3

Kahama

41

7

48

4

Kishapu

26

1

27

5

Maswa

36

2

38

6

Meatu

22

0

22

7

Shinyanga Manispaa

17

4

21

8

Shinyanga Vijijini

25

1

26

JUMLA

255

19

274

2.1 SHULE ZILIZOPENDEKEZWA KUWANZISHWA MADARASA YA KIDATO CHA TANO

S/N

WILAYA

IDADI YA SHULE

JINA LA SHULE

1

Bariadi

1

Bariadi Sekondari 

2

Bukombe

1

Runzewe Sekondari  

3

Kahama

1

Mwendakulima Sekondari  

4

Kishapu

1

Kishapu Sekondari  

5

Maswa

1

Binza Sekondari  

6

Meatu

1

Meatu Sekondari  

7

Shinyanga Manispaa

1

Rajani Sekondari  

8

Shinyanga Vijijini

2

 Kitul na Samuye Sekondari 

JUMLA

9

 

Ujenzi wa shule hizo upo katika hatua mbalimbali.

2.2 IDADI YA WALIMU WA SHULE ZA SEKONDARI KATIKA MKOA WA SHINYANGA

S/N

WILAYA

IDADI YA SHULE

ME

KE

JUMLA

1

Bariadi

64

142

28

170

2

Bukombe

24

71

17

88

3

Kahama

41

131

30

161

4

Kishapu

26

107

14

121

5

Maswa

36

102

19

121

6

Meatu

22

48

5

53

7

Shinyanga Manispaa

17

87

43

130

8

Shinyanga Vijijini

25

67

7

74

 

JUMLA

255

755

163

918

Walimu walioainishwa hapo juu ni walimu waliohitimu ualimu tu, ambao wanastashahada ya ualimu au shahada ya ualimu.

 
 
 

3. MPANGO WA UALIMU NA MAENDELEO YA WANANCHI.

 

Kuna chuo kimoja cha ualimu cha Shy Com au Shinyanga TTC ambacho kinatoa stashahada (Diploma) ya masomo ya Biashara kwa ajili ya shule za sekondai. Kuna vyuo vya VETA 2, kimoja ni cha serikali na cha pili kinamilikiwa na kanisa la Roman Catholic. Pia kuna vyuo vya ufundi vinavyoitwa Folk Development Colleges. Hakuna chuo kikuu.

 

 
S/N WILAYA
FOLK DEVELOPMENT COLLEGES
VETA
TTC'S
VYUO VIKUU
SERIKALI
SIO SERIKALI
SERIKALI
SIO SERIKALI
SERIKALI
SIO SERIKALI
SERIKALI
SIO SERIKALI

1

Bariadi

1

0

0

 0

0

 

0

0

2

Bukombe

0

O

O

O

O

O

O

O

3

Kahama

1

O

O

O

O

O

O

O

4

Kishapu

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Maswa

1

0

0

0

0

0

0

0

6

Meatu

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Shinyanga Manispaa

0

1

1

1

1

0

0

0

8

Shinyanga Vijijini

0

0

0

0

0

0

0

0

 

JUMLA

3

1

1

1

1

0

0

0

 
 
 

4. CHANGAMOTO ZINZOUKABILI MKOA KATIKA UTOAJI WA ELIMU BORA

 
  1. Upungufu wa walimu kwa shule sa msingi na sekondari (walimu wengi wanaopangiwa mkoa wa Shinyanga hawaripoti na hata wakiripoti hawakai wanatafuta kila sababu ya kuhama mkoa)
  2. Upungufu wa nyumba za walimu
  3. Upungufu wa madawati (watoto wanakaa chini)
  4. Upungufu wa vitabu
  5. upungufu wa madarasa
  6. Mwamko mdogo wa wa idadi kubwa ya wanajamii waliopo vijijini (a- kutowahimiza watoto wao kuendelea na masomo badala yake wanawafupisha masomo, b- kutotoa ushirikiano kwa walimu na kusababisha mfarakano kati ya walimu na jamii )
  7. Mazingira magumu ya kazi kwa walimu hususan waliopo vijijini
 
 
   
   
 
     
 
Elimu [ Nyumbani ] au
Rudi juu
 
     
Copyright © 2008 - Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Shinyanga, TEL: +255-28-2762222/2762001, FAX: +255-28-2762310